top of page

QUÈ FEM

 

El Projecte AfroVaca promou el finançament de bous i vaques a famílies camperoles sense prou recursos a Burkina Faso, a l'Àfrica Occidental. Les famílies d'antics ramaders prefereixen desenvolupar una activitat de cria i producció lletera, però la major part de beneficiaris del projecte opten per mecanitzar el camp gràcies a la tracció animal: llaurar i transport fonamentalment.

 

Llaurar amb bous permet una millor optimització dels recursos i facilita l'autosuficiència alimentària, tan en entredit sobretot en anys de sequera, cada vegada més recurrents. En paraules dels propis beneficiaris, la incorporació de bous i els seus beneficis en les tasques agrícoles els han permès sortir del cercle de la pobresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'altra branca del projecte és la creació i la financiació regular de Bancs Solidaris. S'organitzen de manera autogestionada i atorguen microcrèdits a la dona camperola.

 

El projecte també dóna suport altres activitats profitoses per a les zones rurals. Estimula la propagació de coneixements tècnics i informacions útils pel pagès, a partir de l'experiència dels nostres coordinadors locals i dels membres dels seus grups respectius. També es dóna suport a campanyes concretes que responen a dificultats sobrevingudes.

 

En l'actualitat, prop de 300 famílies s'han beneficiat de l'ajuda directa d'un bou o d'una vaca, al llarg de 7 comunes rurals de l'altiplà mossi. Els microcrèdits s'atorguen en un cicle anual i beneficien a més de 200 dones de forma rotatòria.

 

 

qué.jpg

En l'àmbit rural, les experiències associatives o de gestió col·lectiva aporten noves perspectives, solucions més globals, empoderament, força de grup, transformació endògena.

El projecte AfroVaca comparteix la filosofia de l'afropositivisme.

Malgrat els molts mals que assolen el continent, la seva gent, sobretot les de l'àmbit rural, aconseguiran obtenir l'autosuficiència alimentària, base del seu desenvolupament endogen.

PAT_6423.JPG

ANTECEDENTS

 

LA CULTURA DEL MILL:

Burkina Faso és un país sahelià, predominantment rural, on gran part de la població es dedica al sector primari. És un país d'agricultors i ramaders, a la zona de la cultura del mill, cereal que es converteix en producte essencial de subsistència.

Tradicionalment el cultiu s'ha practicat a mà, amb aixada, i amb la participació de tots els membres disponibles de la unitat familiar, de la gran família i el veïnatge. A diferència d'altres països de la regió, la introducció de la força animal al conreu està a uns nivells molt inferiors, possiblement per raons culturals i socioeconòmiques. Avui dia, amb els canvis sociològics i la minva dels rendiments agrícoles per falta de nutrients a la terra i la manca cada vegada més freqüent de pluges, es fa insostenible el cultiu sense suport animal.

La cultura del mill, amb les seves peculiaritats regionals, es fa cada vegada més difícil d'harmonitzar amb les necessitats bàsiques dels camperols. És un cultiu, primordial, intrínsecament lligat a les societats locals, però la seva viabilitat requereix de la introducció de millores tècniques i tecnològiques, finançament, organització i gestió de l'agricultura, formació, i accions de pes per pal·liar els actuals impactes climàtics. Pel poc que portem de segle, el 2005, el 2012, el 2017 i 2019 han patit desacostumades sequeres de tal magnitud que han generat un sever impacte en la població. 

La proposta principal del projecte és apostar per la via de proporcionar un bou o una vaca, donar suport als productors i les seves organitzacions, per acabar millorant les collites, l'alimentació i el finançament dels agricultors. Aquesta aposta arrenca el 2002 de la mà de Yeddam Bassième, que es va convertir en el principal valedor d'aquesta via com a primer beneficiari de el projecte. Poc després, en un temps curt, es van crear quatre grups AfroVaca, molt actius i compromesos, que entenen el projecte com una cosa molt pròpia, i beneficiosa pel pagès i el camp africà. El projecte AfroVaca o Boeufs pour l'Afrique neix, com a tal, el 2003.

bottom of page